Sementtiteollisuuden ketjut

Koska kyseessä on erittäin hiovien materiaalien ja tuotteiden kuljettaminen, on sementtitehtaiden kuljettimissa toimivien ketjujen materiaalien valinnassa oltava erittäin huolellinen. FB-kuljetinketjut pystyvät vastaamaan kaikkiin sementtitehtaan ketjuille asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

FB-kuljetinketjut ja ketjupyörät kestävät korkeita iskumaisia kuormia ja ovat samalla kulutuskestäviä sekä väsytyslujia. Siksi FB-erikoisketjut ovat ensimmäinen vaihtoehto, kun puhutaan sementtitehtaan ketjuista.

FB-ketjut ovat yleisesti käytössä kauhaelevaattoreissa, keräimissä, esikuljettimissa, kuumakuonakuljettimissa, raappakuljettimissa, murskaimissa ja kuivatusuuneissa.

Sementtitehtaan sisätila