Sementtiteollisuuden ketjut

Koska kyseessä on erittäin hiovien materiaalien ja tuotteiden kuljettaminen, on sementtitehtaiden kuljettimissa toimivien ketjujen materiaalien valinnassa oltava erittäin huolellinen. FB kuljetinketjut pystyvät vastaamaan kaikkiin sementtitehtaan ketjuille asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

FB kuljetinketjut ja ketjupyörät kestävät korkeita iskumaisia kuormia ja ovat samalla kulutuskestäviä sekä väsytyslujia. Siksi FB erikoisketjut ovat ensimmäinen vaihtoehto, kun puhutaan sementtitehtaan ketjuista.

FB ketjut ovat yleisesti käytössä kauhaelevaattoreissa, keräimissä, esikuljettimissa, kuumakuonakuljettimissa, raappakuljettimissa, murskaimissa ja kuivatusuuneissa.

Sementtitehtaan sisätila