Sementtiteollisuuden ketjut

Koska kyseessä on erittäin hiovien materiaalien ja tuotteitten kuljettaminen, on sementtitehtaitten kuljettimissa toimivien ketjujen materiaalien valinta suoritettava erittäin huolellisesti. FB kuljetinketjut pystyvät vastaamaan kaikkiin sementtitehtaan ketjuille asetettuihin haasteisiin ja vaatimuksiin.

FB kuljetinketjujen ja ketjupyörien kyky kestää korkeita iskumaisia kuormia ja samalla olla kulutuskestäviä sekä väsytyslujia tekee sen, että FB erikoisketjut ovat listassa ykkösenä, kun puhutaan sementtitehtaan ketjuista.

FB ketjut ovat yleisesti käytössä kauhaelevaattoreissa, reclaimereissa, esikuljettimissa, kuumakuonakuljettimissa, raappakuljettimissa, murskaimissa ja kuivatusuuneissa.