Paperi- ja selluteollisuuden ketjut

Valtaosassa kuljetinketjujen käyttökohteista niiden toiminta on oltava ehdottoman varmaa. Yksi kriittisimmistä kohteista on paperi- ja selluteollisuuden kuljettimet, joissa seisonta-ajat ovat erittäin kalliita, ja siksi toimintavarmuus on ehdotonta. Näiden kuljettimien ketjujen on täytettävä monia erilaisia ja eritasoisia vaatimuksia. Niiden on esimerkiksi kestettävä korkeita iskumaisia kuormituksia, joita aiheuttavat esimerkiksi sellutehtaan kuorimarummun syöttökuljettimien ketjut. Toisena ääripäänä ovat pehmeästi ja hiljaisesti kulkevat paperirullien kuljettamiseen tarkoitetut lamelliketjut. FB-kuljetinketjut on valmistettu toimimaan paperi- ja sellutehtaiden kaikkien korkeiden vaatimusten mukaisesti.

FB-kuljetinketjuja käytetään laajalti hakkeen käsittelyssä, rummun syöttökuljettimissa, sulatuskuljettimissa, kuorikuljettimissa, keräimissä sekä valmiiden paperirullien käsittelyssä ja siirrossa.

Paperiteollisuuden paperirulla