Paperi- ja selluteollisuuden ketjut

Valtaosassa käyttökohteista, joissa kuljetinketjuja käytetään, niiden toiminta on oltava ehdottoman varmaa. Yksi kriittisimmistä kohteista ovat paperi- ja selluteollisuuden kuljettimet, joissa seisonta-ajat ovat erittäin kalliita ja siksi kohteissa toimintavarmuus on ehdotonta. Näiden kuljettimien ketjujen on täytettävä monia erilaisia ja eritasoisia vaatimuksia. Niiden on esimerkiksi kestettävä korkeita iskumaisia kuormituksia kuten vaikkapa sellutehtaan kuorimarummun syöttökuljettimien ketjut. Toisena ääripäänä pehmeästi ja hiljaisesti kulkevat paperirullien kuljettamiseen tarkoitetut lamelliketjut. FB kuljetinketjut ovat erityisesti valmistettu toimimaan kaikkien korkeitten vaatimusten kohteissa joita paperi- ja sellutehtaalla voi olla.

FB kuljetinketjuja käytetään laajalti hakkeen käsittelyssä, rummun syöttökuljettimissa, sulatuskuljettimissa, kuorikuljettimissa, reclaimereissa sekä valmiiden paperirullien käsittelyssä ja siirrossa.