Lasiteollisuuden ketjut

Meiltä löytyvät erilaiset ketjutyypit tuotannon eri vaiheiden kuljettimiin lasiteollisuudessa, jatkojalostuksessa sekä lasin kierrätyksessä. Tällaisia kuljettimia tarvitaan esimerkiksi käsiteltäessä lasijätettä, raakalasia tai lasin lisäaineita, kuten laminointikalvoa.

Pystymme yhdistämään eri ketjuominaisuudet juuri asiakkaan vaatimusten mukaisesti.