Palvelut

Monet yritykset kohtaavat nykyisin monia haasteita. Siksi FB Ketju on tukemassa yritystänne osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina kun kehitetään yksilöllisiä tuote- ja palveluratkaisuja

Tuotekehityksellä on keskeinen asema yrityksen toiminnoissa aivan alusta lähtien. Kehitystyö tapahtuu yhteistyöllä ketjukäyttäjien, raaka-ainetoimittajien ja eri tutkimuslaitosten kesken. Tutkimalla useita eri raaka-aineita ja testaamalla eri vaihtoehtoja pyrimme jatkuvasti löytämään toiminnallisesti luotettavampia tuotteita.  

Johtuen valmistusmenetelmistämme ja automaation tasosta, on tehtaamme kehittynyt yhdeksi alamme nykyaikaisemmaksi Euroopassa. Tarkkaan suunniteltu investointiohjelma takaa että saavutettu taso säilyy ja kehittyy edelleen.

Ottamalla FB Ketju kumppaniksenne pääsette nauttimaan kokemuksemme mukanaan tuomasta kyvystä optimoida käyttämänne tuotteet ja näin varmistaa oma kilpailukykynne pitkällä tähtäimellä.

Mittaukset käyttökohteessa

Yhä useammin asiakkaat kysyvät kokonaispalvelua kuljetinketjujärjestelmiinsä. Käyttökohdemitttaukset ovat osa tätä kokonaispalvelupakettia. Halutessanne voimme tarkistaa ja mitata ketjujenne ja pyörienne tilan ja näin selvittää niiden toimintakunnon ja eliniän tapauskohtaisesti.

Kuluma- ja rikkoutumisanalyysit

Voimme halutessanne arvioida ja testata ketjujenne ja pyörienne kunnon ja näin selvittää tulevan huoltotarpeen ja sen ajankohdan.

Ketjuasennukset

Yhdessä luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa pystymme myös asentamaan ketjut ja pyörät kuljettimiinne.

Ketjun kulumamittari

Professional ketjun kulumamittari on käyttäjäystävällinen työkalu, kun halutaan tarkistaa ketjun venymä (kuluma) rullaketjuissa, trukkien nostoketjuissa ja levykimppuketjuissa. Mittaväline auttaa kunnossapitoa reagoimaan ketjun kuluneisuuteen hyvissä ajoin ennen seuraavaa huoltotarvetta.

Lue lisää ketjun kulumamittarista