Lasiteollisuuden ketjut

FB:llä on mahdollisuus toimittaa monia eri ketjutyyppejä, joita käytetään tuotannon eri vaiheiden kuljettimiin lasiteollisuudessa, jatkojalostuksessa sekä lasin kierrätyksessä. Tällaisia kuljettimia on esimerkiksi, kun käsitellään lasijätettä, raakalasia tai lasin runko-, tai lisäaineita kuten laminointikalvoa.

Tässäkin yhteydessä pystymme yhdistämään eri ketjuominaisuudet juuri asiakkaan omiin vaatimuksiin erikoiskohteessaan.