Biomassa- ja energiateollisuuden ketjut

Toimitamme laajan valikoiman erikoisketjuja, jotka on tarkoitettu polttoaineen ja tuhkan käsittelyyn  biomassalaitoksissa.

FB kuljetinketjuja voidaan käyttää monissa eri biomassapohjaisten polttoaineitten kuljettimissa. Tällaisia polttoaineita ovat esimerkiksi puujäte, olki, puintijäte, pähkinänkuoret ja siipikarjan lanta. Koska jokainen näistä aineista on erilainen rakenteeltaan voimme tarjota jokaiselle sopivat kolarakenteet tehokkaaseen materiaalinsiirtoon.

Kaikki biomassan kuljetinketjut, pyörät ja kolarakenteet suunnitellaan ja valmistetaan huomioon ottaen kohteen erityisvaatimukset lujuus, kestävyys ja pitkä käyttöikä optimoiden.