Henkilöstön työtyytyväisyys kasvussa

FB Ketjun henkilöstön työtyytyväisyys on kasvanut reippaasti aiempaan verrattuna, selviää Addtechin (FB Ketjutekniikan omistajan) vuodenvaihteessa teettämästä työtyytyväisyyskyselystä. Kysely teetetään vuosittain ja tulosten mukaan yleinen tyytyväisyys mm. yrityksen johtoa kohtaan on parantunut.

Kysymykset koskivat työntekijän sitoutuneisuutta, tiimin tehokkuutta, johtajuutta, sosiaalista ympäristöä sekä yritysjohdon toimintaa. Kaikissa osa-alueissa vastaukset paranivat vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Työntekijöiden mukaan mm. sisäinen viestintä, johdon työn organisointi sekä usko tulevasta ovat parantuneet. Myös tyytyväisyys esihenkilöitä kohtaan on parantunut ja nykyään työntekijät kokevat saavansa heiltä hyvin tukea. Organisaation suoraviivaistaminen on omalta osaltaan parantanut sisäistä tiedonkulkua.

Pari vuotta sitten luodun strategian mukaisesti haluamme olla houkutteleva työnantaja ja viimeisten tulosten perusteella työmme on tuottanut myös tulosta. eNPS eli yrityksen suosittelu työnantajana nousi aiemmasta merkittävästi.

Parannettavaakin toki jäi. Kyselystä opimme, että esimerkiksi palautetta ei voi työntekijöille antaa koskaan liikaa.

Kiitos kaikille työntekijöillemme; kehitys paremman työviihtyvyyden eteen jatkuu yhteistyössä edelleen!

#fbketju #neverstopmoving