Työturvallisuutta parannettu energiaa säästävällä valaistuksella

FB Ketjun tuotannon työturvallisuutta ja työssä jaksamista on parannettu koko tuotannon tiloihin uusitulla valaistuksella. Uusien ledivalojen myötä säästetään myös kymmeniä tuhansia kilowattitunteja energiaa vuodessa, mikä tukee FB Ketjun kestävän kehityksen strategista ajattelua.

Uusi valaistus on ns. älyvalaistus, jolloin valot ovat päällä siellä, missä töitä tehdään ja muualla ne ovat joko sammutettuina tai himmennettyinä. Tämä lisää työturvallisuutta, kun työtä tehdään paremmassa valaistuksessa ja kohde näkyy paremmin. Hyvä valaistus auttaa havaitsemaan myös toiset työntekijät paremmin, kun liikutaan trukkien kanssa. Kirkkaammassa valaistuksessa ihmisen fysiologinen jaksaminen on parempaa, mikä vaikuttaa työssä jaksamiseen.

Työturvallisuuden parantamisen lisäksi uudella ledivalaistuksella säästetään energiaa, sillä nykyaikaiset ledit kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin aikaisemmat valaisimet. Vanhan valaistuksen kulutus oli noin 90 000 kWh vuodessa, kun uuden valaistuksen arvioitu kulutus tullee olemaan noin 25 000 kWh vuodessa.

Valaistuksen suunnittelusta ja asennuksesta huolehti omalla tehtaallaan laadukkaista komponenteista valaisimet valmistanut AD-Lux Oy Kaarinasta. Uuden valaistuksen suunnittelu tehtiin hyödyntäen 3D-mallinnosta, jolloin voitiin simuloida uuden valaistuksen lopputulosta mahdollisimman tarkkaan. Projektin asennusvaihe kesti noin kymmenen työpäivää, kun noin 350 valaisimen tilalle asennettiin noin 200 uutta ledivalaisinta.

AdLux
Kuva: AD-Lux Oy:n ledimallinnos

Tiesitkö, että:

  • Työturvallisuus paranee, koska tiloissa on hyvä valaistus
  • Uusi valaistus on ns. älyvalaistus, joka tunnistaa liikkeen
  • Valaisimia asennettiin noin 200 kpl kun vanhoja oli noin 350 kpl
  • Uuden valaistuksen arvioitu kulutus tullee olemaan noin 25 000 kWh vuodessa, mikä on noin neljäsosa aikaisemmasta 90 000 kWh:n kulutuksesta
  • Investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt, erityisesti kun huomioidaan nykyiset energian hinnat
  • Uusien valaisimien odotettu käyttöikä on yli 100 000 tuntia
  • Valaisimet on valmistettu Kaarinassa AD-Luxin tehtaassa

#fbketju #neverstopmoving