FB Ketju on asiakkailleen luotettava kumppani

Tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan FB Ketju on luotettava kumppani ja laadukkaiden ketjujen valmistaja. Asiakaslähtöisyyttä ja kestävää kehitystä pidetään tärkeinä arvoina. Pitkäaikaisimmat asiakkaat ovat valinneet Ketjun kumppanikseen yli kymmenen vuoden ajan.


FB Ketjun asiakkaat ovat sitoutuneita luotettavaan ketjujen toimittajaan. Pisimmät asiakassuhteet ovat kestäneet yli kolmasosalla vastaajista kauemmin kuin kymmenen vuotta. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.

– Asiakkaidemme mielestä olemme asiakaslähtöinen ja pitkäaikainen kumppani, jonka laadukkaat tuotteet ja vahva brändi erottuvat kilpailijoista. Vastauksista käy ilmi, että FB Ketju välittää vahvasti myös kestävästä kehityksestä, mikä onkin yksi arvoistamme. Myös laadukkaita ratkaisuja sekä paikallisuutta pidetään tärkeinä, kertoo toimitusjohtaja Mika Suomi.

Kyselyyn vastanneista 86% kertoo FB Ketjun toiminnan kehittyneen kahdessa vuodessa. Asiakkaiden mukaan asiakaslähtöisyys teknisissä ratkaisuissa sekä asiakkaiden tarpeiden huomiointi on tärkeää. FB Ketju ei myy pelkästään rautaa vaan ratkaisuja.

Aina laatu edellä

Kyselyn Net Promoter Score (NPS) -luku oli 39. Luku kertoo, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi FB Ketjun palveluita tai tuotteita. NPS voi vaihdella -100 ja 100 välillä, jolloin lukua 39 voidaan pitää hyvänä. Vastaajista puolet kertoivat suosittelevansa FB Ketjua.


– Kehittämisen kohteita on kyselyn mukaan hinnoittelussa ja toimitusajoissa. Näihin kiinnitämme koko ajan huomiota, jotta saamme palveltua asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Haluamme mennä laatu edellä ja vastaukset peilasivat tätä hyvin.

Asiakastyytyväisyyskysely teetettiin alkuvuonna 2023 ja vastaajia oli 74, mikä on 22 vastaajaa enemmän kuin edellisessä kyselyssä runsas kaksi vuotta aiemmin.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastaajien kesken arvoimme “Vilttiketjun” eli Marimekon Kaivo-huovan. Vilttiketju matkasi tällä kerralla Saksaan.

#fbketju #neverstopmoving