Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa luotetaan FB Ketjun asiantuntemukseen

Tammervoima Oy muuttaa tamperelaisten sekajätteet energiaksi. Jotta hyötyvoimalaitoksessa vältettäisiin ketjurikkojen aiheuttamat ennakoimattomat katkokset, prosessissa pitää olla kestäviä ja luotettavia kuljetinketjuja. Myös osien nopea saatavuus on tärkeää prosessien sujuvuuden kannalta. Näihin tarpeisiin FB Ketju pystyy vastaamaan.  

Tammervoima Oy:n yhteistyö FB Ketjun kanssa käynnistyi viime vuoden lopulla, kertoo yhtiön kunnossapitopäällikkö Ville Leskinen.  

– Olin yhteydessä FB Ketjuun ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Tiedusteluni liittyi elevaattorikuljettimeen, josta ketju oli katkennut jo kahdesti ajon aikana, Leskinen taustoittaa.  

Aiemmin kuljettimen varaosaketjut tilattiin alkuperäisosina Saksasta, mutta toimitusajat eivät olleet aivan lyhimmästä päästä. Leskisen mukaan ketjujen hankkimiseen Suomesta liittyi kuitenkin lieviä haasteita, jotka piti selvittää ensin. 

– Meillä ei ollut minkäänlaista mittakuvaa tilauksen tekoa varten. Tiedustelin FB Ketjulta, voisivatko he tehdä kartoitusta ja laatia kuvat sekä tarjouksen ketjusta. He kävivät täällä tekemässä kartoituksen, jonka pohjalta he tekivät meille tarjouksen. Sen jälkeen tilasimme ketjun heiltä.  

Laitetoimittajat suosittelevat usein ehdottomasti käyttämään alkuperäisosia, mutta Leskisen mukaan kohteeseen soveltuvat materiaalit ja oikea mitoitus ratkaisevat.  

Yhtenä lisäarvoa antavana seikkana Leskinen nostaa esiin myös FB Ketjun asiantuntemuksen kuljettimista. Hän kertoo saaneensa tukea mm. ketjujohteiden materiaalivalintoihin. Johteiden materiaalivalinnalla voi vaikuttaa siihen, kulutetaanko ketjua vai johdetta. Monesti helpompi vaihdettava voi olla itse ketju.  

– Alkuperäisen osan valmistaja ei välttämättä ole halukas muuttamaan osan rakennetta asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. FB Ketjulla on asiantuntemusta eri tyyppisistä ketjuista ja käyttöolosuhteista, joten he pystyvät arvioimaan hyvin mikä ketju soveltuu mihinkin kohteeseen.  

Osien toimitusajat ja -varmuus paranevat 

Kun tuotteet tulevat läheltä, toimitusvarmuus paranee ja toimitusajat myös yleensä lyhenevät.  

– On hyvä, ettei tarvitse odottaa mahdottomia aikoja. Ulkomailta tilatessa ovat lisäksi nämä logistiset huolet, että löytävätkö tuotteet edes perille. Ja tietysti kuljetuksella on aina myös oma hintansa.  

Tärkeintä on kuitenkin se, että tuotteet kestävät käyttöä vaaditulla tavalla. Jos ketju katkeaa kesken ajon, prosessi pysähtyy ja tuotantotappiot saattavat kohota äkkiä suuriksikin.  

– Optimaalisessa tilanteessa vaihto tapahtuu hallitusti ja suunnitellusti. Tarkkailemme ketjun kuntoa ja pyrimme ennakoimaan ennen kuin se katkeaa. Näin saamme suunniteltua resurssit ja tehtyä vaihdon sopivalla hetkellä seisakin aikana.  

Tammervoiman laitos on toiminut suunnilleen viiden vuoden ajan. Leskisen mukaan jotkin voimalaitoksen ketjuista ovat edelleen alkuperäisiä ja osa muuten pian pakollisen vaihdon tarpeessa. FB Ketjun asiantuntijat kävivät taannoin uudella kartoituskäynnillä ja piirsivät lisää kuvia, joiden pohjalta lisätarjouksia on jo laskennassa.  

– Seuraavien ketjujen alustavasti suunniteltu vaihto on ensi vuoden vuosihuollon yhteydessä. Tarkoituksena on hankkia lähiaikoina ketjut valmiiksi vuosihuoltoa varten. Kun ketjut ovat olleet ajossa pitkään, on hyvä olla uudet varaketjut valmiina jo mahdollisen äkillisen rikkoutumisen takia. Kuntoa seurataan säännöllisesti ja optimaalinen vaihtoaika pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti.  

Kunnossapitopäällikkö Leskinen kehuu yhteistyön sujuneen hyvin. 

– Tammervoimalla ei ole pitkää historiaa FB Ketjun kanssa, mutta tähänastinen yhteistyö on sujunut hyvin. FB Ketju kävi tekemässä meille ketjukartoituksen, jonka ansiosta saamme uudet ketjut tilaukseen.