Laaja valikoima ketjupyöriä – tekniset asiat

FB valmistaa monen tyyppisiä kuljetinketjun ketjupyöriä. Tämä sisältää levystä valmistetut sekä kiinteät että jaetut pyörät, keskiö molemmin puolin tai vain toisella puolella. FB-ketjupyörät voidaan valmistaa eri materiaaleista sekä myös karkaistuin hampain mikäli tarpeellista.

Miten pidennetään ketjupyörän ja kuljetinketjun käyttöikää

Viimeisten 30 vuoden aikana on nähty monia uudistuksia ja kehitystä kuljetinteknologiassa, jotka ovat parantaneet turvallisuutta ja tehokkuutta. Kuitenkin muutos tällä alueella ei aina ole ollut parannusta.

Yksi innovaatio on ollut ketjupyörän kehitys, jossa on parillinen määrä hampaita. Luultiin, että tämä tarjoaa asiakkaalle suuren määrän vaihtoehtoja kuljettimen suunnitteluun. Kuitenkin, kokeneet tekniset suunnittelijat eivät suosittele käyttämään parillisella määrällä hampaita olevaa ketjupyörää.

Mikäli pyörässä on parillinen määrä hampaita, sama hammas osuu aina samalle holkille tai rullalle joka kierroksella johtaen epätasaiseen kulumiseen ja eliniän lyhenemiseen. Samanlainen tulos tulee myös, jos hampaiden lukumäärä pienessä pyörässä on jaollinen kuljetinketjun jaon kanssa. Valitsemalla ketjupyörä parittomalla määrällä hampaita saavutetaan sillä ainakin kaksinkertainen pyörän käyttöikä.

Puolihammaspyörä on nykyään usein ylenkatsottu, mutta se on oivallinen säästämään tilantarvetta ja sillä on pidempi käyttöikä kuin standardipyörällä. Se soveltuu hyvin pitkäjakoiselle ketjulle, puolihammaspyörässä on enemmän hampaita kuin samaa halkaisijaa olevassa standardipyörässä ja kuluminen jakaantuu kaikille hampaille tasaisesti. Kuljetinketjun ollessa tälle yhteensopiva, puolihammaspyörän käyttö on todellakin harkinnan arvoista.

Elektroninen kuorman tunnistaja on ideaalinen kuormituksen kasvaessa hiljalleen (esimerkiksi laakeroinnin hajoamisen tai likaisuuden takia). Silloin kuljettimen pysäyttämiseen on tarpeeksi aikaa ennen vaurion syntymistä. Mikäli tapahtuu väärä kuormitus tai mekaaninen rikkoutuminen, jolloin kuormitus kasvaa nopeasti, sensorit eivät automaattisesti ehdi pysäyttämään syöttöä. Tästä on seurauksena yleensä vaurioita kuljetinketjuun ja/tai koliin. Tämän takia tarvitaan myös ketjupyörä kuorman rajoitintapilla.

Ketjupyörä kuorman rajoitintapilla voi olla hieman kalliimpi kuin standardipyörä, mutta se vähentää kuljettimen seisokkia ja säästää korjauskustannuksia. Mikäli kuljetin ylikuormittuu ja tulee mahdollisesti vaaralliseksi, kuorman rajoitintappi katkeaa ja kuljetin pysähtyy ja minimoi vauriot. Häiriötekijöiden poistamisen jälkeen vaihdetaan vain uusi rajoitintappi ja kuljettimen voi taas käynnistää pikaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vanhan tyyppiset ketjupyörät yleensä unohdetaan, mutta ne voivat tarjota huomattavia etuja huoltoiälle, vähentää vaurioita kuljettimen hajotessa ja vähentää korjauskustannuksia.

Milloin ketjupyörä pitää vaihtaa

Kun ketjupyörä on kulunut riittävästi, se voi aiheuttaa ketjun nopean kulumisen, jolloin se on vaihdettava mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin, jos ketjupyörän vaihtaa liian aikaisin, siitä aiheutuu tarpeettomia kustannuksia. Alla on esitetty ohjeet milloin ketjupyörä pitäisi vaihtaa.

Kun tarkastelee ketjupyörän hampaiden pintaa, siitä pitäisi heti nähdä onko pyörä kulunut tai ei. Jokaisessa hampaassa näkyy kiiltävä kohta ketjun jakoympyrällä. Alla olevan kuvan mukaan ketjupyörä on vaihdettava, jos kuluminen, muuttuja X, on vähintään 10 % muuttujasta Y.

Ei ole mikään yllätys, että korkealaatuisella ketjupyörällä ajetaan useampi ketju, kunnes siinä näkyy yllä olevan kuvan mukainen kuluminen.

Vaihdettaessa ketjupyörät, on olennaista, että ne kohdistetaan akselille oikein, koska väärin asemoitu ketjupyörä on varsin yleinen syy ketjun kulumiselle. Kun akseli ja pyörän hampaat ovat oikeassa linjassa, ketjuun kohdistuva kuormitus jakautuu tasaisesti koko ketjulle ja auttaa saavuttamaan maksimi huoltoiän. Mittauksessa pitäisi käyttää suorakulmaa, linjainta tai laser työkalua suhteessa pyörän koneistettuihin osiin useasta kohdasta tarkistettaessa mahdollisia heittoja. Kun ketjupyörät on huolellisesti linjattu, voidaan kuljetinta käyttää sen jälkeen ilman huolia.