MCM Timber arvostaa FB Ketjun asiakaslähtöistä palvelua

MCM Timber on Haminassa toimiva, vuonna 1997 toimintansa käynnistänyt saha. Puutavaraa menee paljon etenkin vientiin ulkomailla sijaitseville asiakkaille. Siksi on tärkeää, että sahalinjasto toimii sulavasti ja tukkeja saadaan käsiteltyä tehokkaasti ilman turhia katkoksia.

Koko toimintansa ajan suomalaisten ketjutoimittajien tuotteita suosinut MCM Timber kääntyi FB Ketjun puoleen noin pari vuotta sitten, kertoo MCM Timberin toimitusjohtaja Janne Kujala.

– Ketjutoimitusten yhteydessä löydettiin heti yhteinen sävel. Sitä kautta olemme kehittäneet keskinäistä yhteistyötä.

Kujalan mukaan yhteistyön aikana ei ole ilmennyt minkäänlaisia haasteita tai sudenkuoppia.

– Jos yhtiön kokonaisketjujen käyttöä ajatellaan, niin yhteistyön suhteen ollaan vielä verrattain alkutaipaleella. Olemme kuitenkin tyytyväisiä sekä tuotteisiin että palveluun.

Toimiva asiakassuhde ja hyvät tuotteet

Vaikka FB Ketjun standardisoidut tuotteet ovat Kujalan mukaan korkeatasoisia ja hinta-laatusuhdekin kohdallaan, korostaa hän erityisesti palvelun merkitystä toimivan kumppanuuden takeena. FB Ketjun kohdalla suurimman vaikutuksen on tehnyt juuri ihmislähtöinen asiakaspalvelu, joka ottaa asiat hoitaakseen ja vie ne loppuun asti.

– Vielä on olemassa paikkoja, joissa välitetään ja kysymyksiin vastataan. FB Ketjulta löytyy kiinnostusta selvittää asiakkaan kanssa laadullisesti ja teknisesti sopivin tuote. On ihan ylivoimaista, että saadaan nopeita vastauksia, kun kysytään tarjouksia tai tuodaan esiin ongelmia.

Kujala kehuu myös sitä, että FB Ketjun kanssa toimiessa ei tarvitse haaskata aikaa chatbottien kanssa viestittelyyn tai lomavastaajaviestien lukemiseen: aina löytyy ihminen hoitamaan ja edistämään asioita.

Hyvän palvelun yhtenä tärkeänä kulmana voidaan tietysti pitää luotettavuutta. MCM Timberille ketjutoimitukset saapuvat sovitusti kerta toisensa jälkeen. Muutenkin lupauksista pidetään kiinni.

– Toimitukset saapuvat ajallaan ja tavaraa tulee silloin kun on sovittu. Luvattuihin ajankohtiin ei ole tullut viivästyksiä.

Yhteistyötä jatketaan mielellään

Toimitusjohtaja Kujala kertoo MCM Timberin olevan hyvin selvillä FB Ketjun tarjonnasta. Erinomaisen palvelun ansiosta yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin.

– Kun hyvää palvelutasoa ylläpidetään ja löytyy halua, kykyä ja teknistä taitoa hoitaa asioita ja ratkaista asiakkaan ongelmia, silloin asiakas pysyy mielellään mukana.